facebook Youtube 

ข่าวเด่นในพื้นที่

ข่าวบริการ

นายกฯ ติดตามการพัฒนาพื้นที่ก่อสร้างที่ทำการด่านชายแดน CIQ บ้านฮวก
นายกฯ ติดตามการพัฒนาพื้นที่ก่อสร้างที่ทำการด่านชายแดน CIQ บ้านฮวก ยืนยันรัฐบาลจะเร่งก่อสร้างถนน 4 เลน เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการค้าขาย หวังผลักดัน GDP จ.พะเยาให้เพิ่มขึ้น
นายกฯ หนุนลำพูนเป็น “เมืองหลัก” เดินหน้ายกระดับการค้าชายแดน/ท่องเที่ยว ไทย – ลาว
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย พร้อมพบปะประชาชน ณ บ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน โดยเยี่ยมชมผลการขับเคลื่อนนโยบายฯ เช่น การแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน ฝุ่น PM 2.5 ของลำพูน การจัดการผลิตภัณฑ์การเกษตร ผ้าฝ้ายทอมือ และเยี่ยมชมการทอผ้าฝ้าย โดยนายกฯ มีการกล่าวว่า
พม. ออกหลักเกณฑ์การให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก ไม่เกินวงเงินครั้งละ 3,000 บาท ไม่เกิน 3 ครั้ง/คน/ปี
พม. ออกหลักเกณฑ์การให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก ไม่เกินวงเงินครั้งละ 3,000 บาท ไม่เกิน 3 ครั้ง/คน/ปี
ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สั่งปั้น NBT Connext ให้ติดเทรนด์สื่อออนไลน์
ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สั่งปั้น NBT Connext ให้ติดเทรนด์สื่อออนไลน์
​นายกฯ สั่งตรงทุกภาคส่วนระดมสรรพกำลังดับไฟป่า ป้องกันเผาไหม้ลุกลาม
​นายกฯ สั่งตรงทุกภาคส่วนระดมสรรพกำลังดับไฟป่า ป้องกันเผาไหม้ลุกลาม
รัฐบาลเตรียมจัดพิธีรับพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุจากสาธารณรัฐอินเดีย (22 ก.พ.)
รัฐบาลเตรียมจัดพิธีรับพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุจากสาธารณรัฐอินเดีย (22 ก.พ.) พร้อมจัดขบวนอัญเชิญประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ขยายผลที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ดอีวี)
ขยายผลที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ดอีวี) เห็นชอบเพิ่มมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าใหม่อีก 2 มาตรการดึงดูดนักลงทุนใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย
นายกฯ สั่งการเพิ่มความเชื่อมั่น “เมืองไทยปลอดภัย”
นายกฯ สั่งการเพิ่มความเชื่อมั่น “เมืองไทยปลอดภัย” ด้วยมาตรการให้คุ้มครองช่วยเหลือและเยียวยานักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ไทย แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพและปลอดภัยระดับโลก

     Facebook Fanpage     

สภาพอากาศ PM2.5

คลิปเผยแพร่นโยบายของรัฐบาลและข่าวสาร

|| คลิปเด่น ||

|| คลิปเชิงพื้นที่ ||

|| คลิป IOC ||

กิจกรรมของ สวท.ฝาง

สวท.ฝาง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
สวท.ฝาง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

PRD Service

บริการออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์