facebook Youtube

สถานี :
วันที่ : วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค
ภาคกลาง
1
92.50 ฟังวิทยุ
image
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก รับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
image
กิ่งกาชาดอำเภอแม่อาย ลงพื้นที่มอบที่นอนน้ำยางพารา และเครื่องอุปโภค แก่ราษฎร
image
กองกำลังผาเมือง จับต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 18 ราย พร้อมผู้นำพา 2 ราย ชายแดนอำเภอฝาง
image
image
image
image