facebook Youtube

นายอำเภอแม่อาย ฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 เข็มที่ 2

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ โรงพยาบาลแม่อาย นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยปลัดอำเภอแม่อาย ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบกิจการโรงแรม ร้านอาหาร สถานบริการ แม่ค้า ฯลฯ เข้ารับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 (เข็มที่ 2) ยี่ห้อ Sinovac

ทั้งนี้ นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย เชิญขวนประชาชนชาวแม่อาย มาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19  พร้อมให้ความมั่นใจว่าฉีดแล้วมีความปลอดภัย

วันที่ 12 พ.ค. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานว่า ประชาชนชาวเชียงใหม่ได้ลงชื่อจองฉีดวัคซีนแล้วทั้งสิ้น 49,995 ราย แยกเป็นผู้ที่จองผ่านระบบ “หมอพร้อม” 41,860 ราย และจองคิวผ่านโรงพยาบาล, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ อสม. จำนวน 8,135 ราย ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีนรอบนี้มีทั้งสิ้น 612,550 ราย แยกเป็น ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 430,356 ราย กลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง 182,194 รายคะแนนโหวต :