facebook Youtube

กิ่งกาชาดอำเภอฝาง เปิดรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา

จันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 กิ่งกาชาดอำเภอฝาง ร่วมกับสาธารณะสุขอำเภอฝาง เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง มีประชาชนมาบริจาคโลหิตจำนวน 127 ราย ได้โลหิตทั้งหมดจำนวน 115 ยูนิต มีผู้บริจาคอวัยวะจำนวน 32 ราย และบริจาคดวงตาจำนวน 32 ราย และออกพื้นที่ นำเงิน และถุงยังชีพ บรรเทาทุกข์เบื้องต้น ให้กับนายจะกา จะเป ที่ประสบเหตุไฟไหม้บ้านพักอาศัย ณ บ้านสันป่ายาง บ้านเลขที่ 304 หมู่ที่ 10 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :