facebook Youtube 

กิ่งกาชาดอำเภอแม่อาย ลงพื้นที่มอบที่นอนน้ำยางพารา และเครื่องอุปโภค แก่ราษฎร

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นางอัญญารัตน์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่อาย มอบหมายให้นางเดือนฉาย มะโนคำ กรรมการกิ่งกาชาดอำเภอแม่อาย นำคณะกรรมการกิ่งกาชาด/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่อาย ลงพื้นที่มอบที่นอนน้ำยางพารา และเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับ 2 ตำบลในพื้นที่อำเภอแม่อาย 1. ต.ท่าตอน จำนวน 2 ราย 2. ต.แม่สาว จำนวน 1 ราย รวมทั้งหมด จำนวน 3 ราย

และเมื่อ วันที่ 4 มกราคม 2565 นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่อาย มอบหมายให้นางพรทิพา มณีผ่อง เลขานุการกิ่งกาชาดอำเภอแม่อาย ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือ พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และกิ่งกาชาดอำเภอแม่อายให้แก่ นายสาม เจริญสุข บ้านเลขที่ 172 หมู่ที่ 4 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย ซึ่งประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar