facebook Youtube

อบต.ม่อนปิ่น จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.ชียงใหม่ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา หวังสร้างความเข้มแข็งเอาชนะปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้อย่างยั่งยืน

วันที่13 กันยายน 2564 นายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.ชียงใหม่ เป็นประธาน เปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม ต.ม่อนปิ่น เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับสถานศึกษา ปลุกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด สร้างความเข้มแข็งเอาชนะปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้อย่างยั่งยืน

โดย ร.ต.อ.วิวัฒน์ชัย จันทบูรณ์ รอง รรท.ผบ.ร้อย ตชด.334 มอบหมายให้ ร.ต.ต.สุวิทย์ ทองดวง รอง ผบ.มว.มชส.ร้อยตชด.334 เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องโทษ-พิษภัยยาเสพติด,กฎหมายยาเสพติด มีเด็กนักเรียนแกนนำระดับชั้นม.2 จำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรม


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :