facebook Youtube

โรงพยาบาลฝาง ออนทัวร์ ฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนในพื้นที่ ตำบลสันทราย

โรงพยาบาลฝางร่วมกับสาธารณสุขอำเภอฝาง ออกให้บริการเชิงรุก ฉีดวัคซีนให้ประชาชนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป , ผู้ป่วย 8 กลุ่มโรคเรื้อรัง , หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป , โรคอ้วน โดยมีผู้มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 ซิโนแวค จำนวน 382 ราย ณ อาคารสันทรายรวมใจ เทศบาลตำบลสันทราย หลังการฉีดไม่พบผู้มีอาการข้างเคียงรุนแรงแต่อย่างใด โดย มีนายอำเภอชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝางที่ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนในเขตตำบลสันทราย และเจ้าหน้าที่ ที่ออกให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :