facebook Youtube 

อำเภอแม่อาย ออกสำรวจความเสียหาย บ้านเรือนประชาชน อาคาร วัด โบราณสถาน และสถานที่สำคัญ หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว มีจุดศูนย์กลางบริเวณประเทศเมียนมา

จากกรณีเมื่อ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.37น. ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหว มีจุดศูนย์กลางบริเวณประเทศเมียนมา ขนาด 6.4 ความลึก 9 กิโลเมตร นางสลีลญา คำภาแก้ว นายอำเภอแม่อาย/ผู้อำนวยการอำเภอ พร้อมด้วยปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่อายที่ 5 ได้ลงพื้นที่ออกสำรวจความเสียหาย บ้านเรือนประชาชน อาคาร วัด โบราณสถาน และสถานที่สำคัญ ในพื้นที่ ดังนี้ 1) วัดท่าตอนพระอารามหลวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลท่าตอน 2) วัดดงส้มสุก ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปกร ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลมะลิกา 3) วัดพระธาตุแสงรุ้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 14 ตำบลแม่นาวาง 4) วัดพระธาตุสบฝาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 14 ตำบลแม่นาวาง 5) ฝายแม่สาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สาว 6) อ่างเก็บน้ำแม่แหลง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลแม่อาย จากการสำรวจไม่พบความเสียหายต่ออาคาร สิ่งก่อสร้าง โบราณสถาน วัด หรือสถานสำคัญ แต่อย่างใด คงมีความเสียหายจากกรณีผลิตภัณฑ์ ของร้านสะดวกซื้อหล่นจากแผงขายได้รับความเสียหายเล็กน้อยเท่านั้น ทั้งนี้ผู้อำนวยการอำเภอได้สั่งการให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์เพื่อไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนก และเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar