facebook Youtube

สถานการณ์ Covid-19 อำเภอฝาง 4 พฤษภาคม 2564 ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่

สถานการณ์ Covid-19 ในโรงพยาบาลฝาง ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ มีผู้รักษาหายแล้ว จำนวน 22 ราย

ศูนย์ข้อมูล Covid-19 อำเภอฝาง รายงานสถานการณ์ Covid-19 ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ ยอดผู้ป่วยสะสม จำนวน 46 ราย ส่งต่อโรงพยาบาลอื่น 7 ราย มีผู้รักษาหายแล้ว จำนวน 22 ราย พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลฝาง จำนวน 17 ราย เป็นผู้ป่วยชาย จำนวน 6 ราย เป็นผู้ป่วยหญิง จำนวน 11 ราย โรงพยาบาลสนาม จำนวน 40 เตียง ที่ อาคารพิฆาตปรปักษ์ ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ(บ่อน้ำมันฝาง) ยังไม่มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา ทั้งนี้ ประชาชนสามารถบริจาค สิ่งของ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และให้ผู้ป่วยได้ใช้ประโยชน์ ที่ชั้น 1 อาคาร 100 ปี โรงพยาบาลฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 8.00น. ถึง 16.00 นคะแนนโหวต :